Математика

№п/п Разделы, темы уроков Ссылка
1 Сравнение и счёт предметов https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/02/11/sravnenie-i-schyot-predmetov-kakaya-byvaet-forma
2. Форма предметов. https://infourok.ru/urok-matematiki-po-teme-kakaya-bivaet-forma-umk-perspektiva-2001736.html
3. Величина предметов. https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-matematike-v-klasse-na-temuraspolozhenie-predmetov-klass-perspektiva-2233669.html
4. Расположение предметов. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/01/06/tehnologicheskaya-karta-uroka-matematiki-raspolozhenie
5. Количественый счет предметов. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/02/23/konspekt-uroka-schet-predmetov-1-klass-shkola-rossii
6. Порядковый счёт предметов. https://easyen.ru/load/m/1_klass/prezentacija_porjadkovyj_schjot/375-1-0-6110
7. Сравнение предметов. Чем похожи и чем различаются? https://botana.biz/prezentaciya/nachalnye_klassy/pegpjfqs.html
8. Расположение предметов по размеру. Множество. Элементы множества. https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-raspolozhenie-predmetov-po-razmeru-klass-umk-perspektiva-2098743.html
9. Точки и линии. https://uchitelya.com/informatika/30902-prezentaciya-mnozhestvo-elementy-mnozhestva-1-klass.html
10. Числа от 1 до 10. Число 0. https://uchitelya.com/matematika/79317-konspekt-otkrytogo-uroka-chisla-ot-1-do-10-i-chislo-0-1-klass.html
11. Число 1. Цифра 1. https://kopilkaurokov.ru/matematika/presentacii/chislo_i_intieriesnaia_tsifra_1
12. Число 2. Цифра 2. https://ppt4web.ru/matematika/chislo-i-cifra-29.html
13. Прямая. Обозначение прямой. http://math-prosto.ru/?page=pages%2Fgeometry_primary%2Fdot_line_and_other.php
14. Отрезок. Обозначение отрезка. https://infourok.ru/otrezok-i-ego-oboznachenie-klass-umk-perspektiva-3154299.html
15. Число 3. Цифра 3. https://multiurok.ru/files/tiema-uroka-chislo-3-tsifra-3.html
16. Треугольник Обозначение треугольника. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/01/24/treugolniki-oboznachenie-treugolnikov
17. Число 4. Цифра 4. https://kopilkaurokov.ru/matematika/uroki/konspiekt-uroka-matiematiki-na-tiemu-chislo-i-tsifra-4
18. Четырёхугольник. Прямоугольник. Обозначение четырёхугольника. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/10/31/konspekt-uroka-matematiki-v-1-klasse-na-temu-chetyrehugolnik
19. Число 5. Цифра 5. https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_na_temu_chislo_i_cifra_5_1_klass-362773.htm
20. Число 6. Цифра 6. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/10/25/prezentatsiya-chislo-i-tsifra-6
21. Замкнутые и незамкнутые линии. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2015/02/08/zamknutye-i-nezamknutye-linii
22. Число 7. Цифра 7. https://infourok.ru/urok_matematiki_chislo_sem._cifra_7__1_klass-101237.htm
24. Длина отрезка. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/03/10/konspekt-uroka-izmerenie-dliny-otrezka-santimetr
25. Число 0. Цифра 0. https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-teme-chislo-cifra-klass-2800367.html
26. Число 8. https://mathematics-tests.com/puteshestvie-v-stranu-chisel-chislo-new-8
27. Число 9. Цифра 9. https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-matiematiki-chislo-9-tsifra-9-v-1.html
28. Число 10. https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-chislo-zapis-chisla-klass-2431975.html
29. Понятие «числового отрезка». https://interneturok.ru/lesson/matematika/1-klass/znakomstvo-s-osnovnymi-ponyatiyami-v-matematike/ponyatie-chislovogo-otrezka
30. Сложение и вычитание числа 1. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/01/24/urok-matematiki-v1-klasse-umk-perspektiva-tema-slozhenie
31. Сложение и вычитание числа 2. https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_na_temu_slozhenie_i_vychitanie_chisla_2._zakreplenie_1_klass-185388.htm
32. Введение понятия «задача». https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/04/26/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-1-klasse-po-teme-vvedenie
33. Сложение и вычитание числа 3. https://intolimp.org/publication/urok-matiematiki-na-tiemu-znakomstvo-s-zadachiei-1-klass-priezientatsiia-k-uroku.html
34. Освоение приёма вида □ + 3; □ – 3. https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-priemi-vichisleniy-vida-klass-2360789.html
35. Сложение и вычитание числа 4. https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-slozhieniie-1.html
36. Освоение приёма вида □ + 4; □ – 4. https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-slozhieniie-1.html
37. Сантиметр. https://infourok.ru/prezentaciya-i-konspekt-uroka-po-matematike-na-temu-santimetr-klass-856665.html
38. Сложение и вычитание числа 5. https://easyen.ru/load/m/1_klass/pribavlenie_i_vychitanie_chisla_5/375-1-0-40300
39. Освоение приёма вида □ + 5; □ – 5. https://easyen.ru/load/m/1_klass/pribavlenie_i_vychitanie_chisla_5/375-1-0-40300
40. Задачи на разностное сравнение. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/09/30/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-1-klasse-po-teme-reshenie
41. Задачи на разностное сравнение. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2011/09/30/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-1-klasse-po-teme-reshenie
42. Введение понятия «масса». https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-dlia-uroka-matiematiki-po-tiemie-v.html
43. Сложение и вычитание отрезков. https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vichitanie-otrezkov-klass-2561904.html
44. Сложение и вычитание отрезков. https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vichitanie-otrezkov-klass-2561904.html
45. Слагаемые. Сумма. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/01/11/prezentatsiya-uroka-1-klass-na-temu-slagaemye-summa
46. Слагаемые. Сумма. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/01/11/prezentatsiya-uroka-1-klass-na-temu-slagaemye-summa
47. Слагаемые. Сумма. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2018/01/11/prezentatsiya-uroka-1-klass-na-temu-slagaemye-summa
48. Переместительное свойство сложения. https://infourok.ru/urok_matematiki_i_prezentaciya_na_temu_peremestit_elnoe_svoystvo_slozheniya_1_klass-138642.htm
49. Решение текстовых задач на нахождение суммы. https://infourok.ru/prezentacii_po_matematike_na_temu_reshenie_prostyh_tekstovyh_zadach_1_klass-478858.htm
50. Решение текстовых задач разных типов. https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-v-1-klassie-rieshieniie-tiekstovykh-zadach
51. Сложение чисел 6,7,8,9. https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-razlichnih-vidov-klass-2915260.html
52. Освоение приёмов вида □ + 6; □ + 7; □ + 8; □ + 9. https://pedportal.net/nachalnye-klassy/matematika/prezentaciya-po-matematike-po-teme-quot-vychitanie-chisel-6-7-8-9-osvoenie-priema-vida-ndash-6-ndash-7-ndash-8-ndash-9-quot-1252383
53. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. https://uchitelya.com/matematika/143784-prezentaciya-umenshaemoe-i-vychitaemoe-1-klass.html
54. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. https://uchitelya.com/matematika/143784-prezentaciya-umenshaemoe-i-vychitaemoe-1-klass.html
55. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. https://uchitelya.com/matematika/143784-prezentaciya-umenshaemoe-i-vychitaemoe-1-klass.html
56. Задачи с несколькими вопросами. https://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya_po_matematike_na_temu_quotzadachi_s_neskolkimi_voprosamiquot_1_klass-41418.htm
57. Задачи с несколькими вопросами. https://www.metod-kopilka.ru/prezentaciya_po_matematike_na_temu_quotzadachi_s_neskolkimi_voprosamiquot_1_klass-41418.htm
58. Задачи в два действия. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/09/15/prezentatsiya-k-uroku-zadachi-v-dva-deystviya
59. Задачи в два действия. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/09/15/prezentatsiya-k-uroku-zadachi-v-dva-deystviya
60. Задачи в два действия. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/09/15/prezentatsiya-k-uroku-zadachi-v-dva-deystviya
61. Введение понятия «литр». https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-vvedenie-ponyatiya-litr-klass-665619.html
62. Нахождение неизвестного слагаемого. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/06/01/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-v-1-klasse-nahozhdenie
63. Вычитание чисел 6,7,8,9. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/03/14/prezentatsiya-po-matematike-po-teme-vychitanie-chisel-6789
64. Освоение приёмов вида □ - 6; □ - 7; □ - 8; □ – 9. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/03/14/prezentatsiya-po-matematike-po-teme-vychitanie-chisel-6789
65. Освоение приёмов вида □ - 6; □ - 7; □ - 8; □ – 9. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/03/14/prezentatsiya-po-matematike-po-teme-vychitanie-chisel-6789
66. Освоение сводной таблицы сложения. https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/znakomstvo-s-tablitsiei-slozhieniia-priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-1-klass
67. Освоение таблицы сложения. https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/znakomstvo-s-tablitsiei-slozhieniia-priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-1-klass
68. Освоение таблицы сложения. https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/znakomstvo-s-tablitsiei-slozhieniia-priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-1-klass
69. Повторение по теме «Сложение и вычитание». https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/znakomstvo-s-tablitsiei-slozhieniia-priezientatsiia-k-uroku-matiematiki-1-klass
70. Числа от 11 до 20 https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-chisla-ot-do-urok-klass-umk-nachalnaya-shkola-veka-1325221.html
71. Нумерация https://easyen.ru/load/m/1_klass/prezentacija_po_teme_chisla_ot_11_do_20_numeracija/375-1-0-62522
72. Образование чисел второго десятка. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2016/10/30/obrazovanie-chisel-vtorogo-desyatka-0
73. Двузначные числа от 10 до 20. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2013/04/09/dvuznachnye-chisla-ot-10-do-20
74. Нумерационные случаи сложения и вычитания чисел. https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-po-matematike-klass-umk-perspektiva-po-teme-slozhenie-i-vichitanie-v-predelah-2784527.html
75. Нумерационные случаи сложения и вычитания чисел. https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-po-matematike-klass-umk-perspektiva-po-teme-slozhenie-i-vichitanie-v-predelah-2784527.html
76. Дециметр. https://infourok.ru/urok-s-prezentaciey-po-matematike-na-temu-decimetr-klass-1208175.html
77. Дециметр. https://infourok.ru/urok-s-prezentaciey-po-matematike-na-temu-decimetr-klass-1208175.html
78. Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание. https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vichitanie-v-predelah-do-bez-perehoda-cherez-desyatok-3162582.html
79. Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vichitanie-bez-perehoda-cherez-desyatok-v-predelah-1256945.html
80. Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vichitanie-bez-perehoda-cherez-desyatok-v-predelah-1256945.html
81. Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vichitanie-bez-perehoda-cherez-desyatok-v-predelah-1256945.html
82. Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vichitanie-bez-perehoda-cherez-desyatok-v-predelah-1256945.html
83. Повторение по теме «Решение задач в два действия». https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-rieshieniie-zadach-v-dva-dieistvii.html
84. Повторение по теме «Решение задач в два действия». https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-rieshieniie-zadach-v-dva-dieistvii.html
85. Сложение с переходом через десяток. https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhenie-s-perehodom-cherez-desyatok-klass-3156421.html
86. Сложение с переходом через десяток. https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhenie-s-perehodom-cherez-desyatok-klass-3156421.html
87. Сложение с переходом через десяток. https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhenie-s-perehodom-cherez-desyatok-klass-3156421.html
88. Сложение с переходом через десяток https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhenie-s-perehodom-cherez-desyatok-klass-3156421.html
89. Сложение с переходом через десяток. https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhenie-s-perehodom-cherez-desyatok-klass-3156421.html
90. Сложение с переходом через десяток. https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhenie-s-perehodom-cherez-desyatok-klass-3156421.html
91. Сложение с переходом через десяток. https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhenie-s-perehodom-cherez-desyatok-klass-3156421.html
92. Таблица сложения до 20. https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vichitanie-v-predelah-zakreplenie-kl-707503.html
93. Вычитание с переходом через десяток. https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priemi-vichitaniya-s-perehodom-cherez-desyatok-klass-3393791.html
94. Вычитание с переходом через десяток. https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priemi-vichitaniya-s-perehodom-cherez-desyatok-klass-3393791.html
95. Вычитание с переходом через десяток. https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priemi-vichitaniya-s-perehodom-cherez-desyatok-klass-3393791.html
96. Вычитание двузначных чисел. https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priemi-vichitaniya-s-perehodom-cherez-desyatok-klass-3393791.html
97. Повторение изученного в 1классе. https://infourok.ru/prezentaciya-povtorenie-izuchennogo-v-klasse-2799026.html
98. Повторение изученного в 1классе. https://uchitelya.com/matematika/84102-prezentaciya-povtorenie-1-klass.html
99. Повторение изученного в 1классе. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2017/10/08/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-1-klass-tema-povtorenie-i
100. Повторение изученного в 1классе. https://educontest.net/ru/141915/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-1-%D0%BA%D0%BB/

 


Компонент комментариев CComment

© {2020} Гимназия №441. Все права защищены.

Please publish modules in offcanvas position.